எண்ணப் பதிகம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 44

44.எண்ணப் பதிகம்

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:5.

காணும் அது ஒழிந்தேன் நின் திருப்பாதம்
கண்டு கண் களி கூரப்
பேணும் அது ஒழிந்தேன் பிதற்றும் அது ஒழிந்தேன்
பின்னை எம்பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும்
தன்மை என் புன்மைகளால்
காணும் அது ஒழிந்தேன் நீ இனி வரினும்
காணவும் நாணுவனே.

*****

எம்பெருமானே
நிலைத்த பெரும் பொருளே
நான்
உன் அழகிய திருப்பாதங்கள்
காண்பதைக் கைவிட்டேன்
உன் திருவடிகளைக் கண் குளிரக் கண்டு போற்றி
பேரின்பம் அடைந்தேனில்லை
வாயால் துதிப்பதையும் விட்டு விட்டேன்
என் அற்பத்தனத்தாலே
உன்னை எண்ணியுருகும் இயல்பையுமிழந்தேன்
இவற்றால்
முற்றிலும் கெட்டுப்போனேன்
அதனால்
இனி நீ என் முன் தோன்றினாலும்
கண்ணால் உன்னைக் காண்பதற்கு
நான்
நாணித் தலைகுனிவேன்.

Advertisements
Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருவார்த்தை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 43

43.திருவார்த்தை

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்:6.

வேவத் திரிபுரம் செற்ற வில்லி
வேடுவன் ஆய்க் கடி நாய்கள் சூழ
ஏவல் செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே
எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில்
ஏ உண்ட பன்றிக்கு இரங்கி ஈசன்
எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று
கேவலம் கேழல் ஆய்ப் பால் கொடுத்த
கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. .

*****

முப்புரங்களும்
தீயில் வேகும்படி அழித்த
வில்லையுடையவன் எம்பெருமான்
வேடன் வடிவம் கொண்டு
வேட்டை நாய்கள் புடைசூழ
காட்டில் சஞ்சரித்தான்
அக்காட்டிலே
அம்பு தைத்து இறந்து கிடந்தது
தாய்ப்பன்றி ஒன்று
இறைவனுக்கு அதன்மேல் இரக்கம் சுரந்தது
தனக்குக் குற்றேவல் புரிந்த
தேவர்கள் முன்னிலையில்
தானே தாய்ப்பன்றியாகி
குட்டிகளுக்குப் பாலூட்டினான்
அந்தச்சிவன்
எம் தந்தை
திருப்பெருந்துறையுறை ஈசன்
இறைவனின் இந்த மேன்மையை உணர்வோர்
எமக்குத் தலைவர்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

சென்னிப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 42

42.சென்னிப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் 6:

சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு
தீவினை கெடுத்து உய்யல் ஆம்
பத்தி தந்து தன் பொன் கழல் கணே
பன் மலர் கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்து இந்த மூவுலகுக்கும்
அப்புறத்து எமை வைத்திடும்
அத்தன் மா மலர்ச் சேவடிக்கண் நம்
சென்னி மன்னி மலருமே.

*****

வண்ண மலர்கள் பல பறித்து
ஈசன் திருவடிகளில் சேர்த்துப்
பக்தி செய்தால்
அந்தச் சிவன்
நம் சித்தத்தில் புகுந்து
நம்மை ஆட்கொண்டு
நம் தீவினைகள் அழித்திடுவான்
அதனால் நாம்
பெறுவோம் பிறவாப் பெருநிலை
நமக்கு முக்தி தந்து
மூவுலகுக்கும் அப்பால்
பேரின்பப் பெருவெளியில் வைப்பான்
ஊமத்தம் பூ அணியும்
அந்தப்பித்தன்
இவை அனைத்துக்கும் மேலாக
அவன் தாமரைப்பாதங்களில்
நம் சென்னி நிலை பெற்று பொலிவு பெறும்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

அற்புதப் பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 41

41.அற்புதப் பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்.3:

நடித்து மண்ணிடைப் பொய்யினைப் பல செய்து
நான் எனது எனும் மாயம்
கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக்
கழறியே திரிவேனைப்
பிடித்து முன் நின்று அப்பெருமறை தேடிய
அரும் பொருள் அடியேனை
அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய
அற்புதம் அறியேனே.

******

இம்மண்ணுலகில்
நல்லவன் போல் நடித்தேன்
பொய்யான செயல்கள் பல செய்தேன்
அதனாலே
நான், எனது என்கிற
மாயப்பாம்புகள் கடித்து
அப் பாம்புகள் கக்கிய
முன் வினையாகிய விஷத்தால்
புலம்பித் திரிந்தேன்
திரிந்த என்னை
வேதங்கள் தேடியலையும்
அரும்பொருளான இறைவன்
அந்தச் சிவன்
அடித்துப் பிடித்து
என்னை ஆட்கொண்டு
ஆனந்தக் கற்கண்டை ஊட்டினான்
இது ஓர் அற்புதம் அல்லவோ.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

குலாப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 40

40.குலாப்பத்து

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்: 7

மதிக்கும் திறல் உடைய வல் அரக்கன் தோள் நெரிய
மிதிக்கும் திருவடி என் தலைமேல் வீற்றிருப்பக்
கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் களித்து இங்கு
அதிர்க்கும் குலாத் தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டு அன்றே.

*******

உலகில் நிகரில்லா அரக்கன் இராவணன்
மக்களால் மதிக்கப்பட்டவன்
உன் திருவடிகள்
அவன் தோள்களை நெரித்தன
அதே திருவடிகளை
என் தலைமேல் வைத்து
எனக்கு அருள் செய்தாய்.
அதனாலே
அரக்கத்தனமாய் என்னுள் எழுந்த உலகப்பற்றுக்கள்
அகன்றன என்னைவிட்டு
ஆதலால்
பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து
ஆரவாரம் செய்கின்றேன்
இறைவா!
இந்நிலை நான் பெற்றது
தில்லையிலே உன் திருநடனம்
கண்டபின்னால் அல்லவோ.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்புலம்பல் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 39

39.திருப்புலம்பல்

(திருவாரூரில் அருளியது)

பாடல் 3:

உற்றாரை யான் வேண்டேன்
ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன்
கற்றாரை யான் வேண்டேன்
கற்பனவும் இனி அமையும்
குற்றாலத்து அமர்ந்து உறையும் கூத்தா
உன் குறை கழற்கே
கற்றாவின் மனம் போலக்
கசிந்து உருக வேண்டுவனே.

*****

குற்றாலத்தில் குடி அமர்ந்த
ஆடலரசே!
எனக்கு
உறவினர் யாரும் வேண்டாம்
எந்த ஊரும் வேண்டாம்
புகழ் வேண்டாம்
கற்றவர் பெற்ற வெற்றறிவு வேண்டாம்
கற்றது போதும்
இனி கற்கவும் வேண்டாம்
ஒலிக்கின்ற சிலம்பணிந்த
உன் திருவடிகள் வேண்டி
கன்றை ஈன்ற பசுவாய்
மனம் கசிந்துருக
உனை வேண்டுகின்றேன்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திரு ஏசறவு – வாரம் ஒரு வாசகம் – 38

38.திரு ஏசறவு

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்.5:
கற்று அறியேன் கலை ஞானம்
கசிந்து உருகேன் ஆயிடினும்
மற்று அறியேன் பிற தெய்வம்
வாக்கு இயலால் வார் கழல் வந்து
உற்று இறுமாந்து இருந்தேன்
எம்பெருமானே அடியேற்குப்
பொன் தவிசு நாய்க்கு இடும் ஆறு
அன்றே நின் பொன் அருளே.

*****

எம்பெருமானே!
நான்
ஞானம் தரும் கலைகளைக் கற்கவில்லை
உனை நினைந்து
மனம் கனிந்து உருகவில்லை
ஆனாலும்
என் வாக்குத் திறத்தாலே
பிற தெய்வங்களைப் போற்றவுமில்லை
உன்அழகிய திருவடிகளை அடைந்து
தற்பெருமை கொண்டிருந்தேன் நான்
உன் அடியவனான என்னை
நீ ஆட்கொண்டு
பொன்னான அருள் கொடுத்தாய்
இது
பொன் பீடம் ஒன்றை
நாய்க்குக் கொடுத்ததற்கு நிகர்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment