இரவின் தனிமை

இது ஒரு ஒயின் விருந்தில் நடந்தது
நான் மயங்கிக் கிடக்கிறேன்
என்னையறியாமல்
காற்றில் உதிர்ந்த மலர்கள்
என் மடியை நிறைத்துவிட்டன
இன்னமும் தெளியாத போதையுடன்
நான் எழுந்தபோது
பறவைகளெல்லாம்
தங்கள் கூடுகளை அடைந்துவிட்டன
என் தோழர்கள் சிலர் மட்டுமே
அங்கே எஞ்சியிருந்தனர்
நிலவொளியில் தனியாளாய்
ஆற்றின் வழி சென்றேன்.

—-

‘எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சீனக் கவிஞர் ‘லி போ’ (Li Po) வின் ‘The solitude of the night‘ என்கிற கவிதையின் தமிழ் வடிவம். இவர் Yangtze நதி தீரத்தில் திரிவதில் விருப்பம் கொண்டிருந்தார்.

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s