பூனை-நிகனோர் பர்ரா

இந்தப் பூனைக்கு வயதாகிக்  கொண்டிருக்கிறது
பல மாதங்களுக்கு முன்னால்
அதனுடைய நிழலே
அதற்கு ஒரு ஆவி போலத் தோன்றியது
அதன் மின்சார மீசை
அனைத்தையும் உணர்ந்து கொள்கிறது:
வண்டு,
ஈ,
தும்பி
ஒவ்வொன்றுக்கும் அதற்குரிய மதிப்பு உண்டு
இப்பொழுதெல்லாம் அது
வெப்பமூட்ட வைத்திருக்கும்
கரிக்கரண்டி அருகில்
நெருங்கியமர்ந்துகொண்டு
நேரத்தைப் போக்குகிறது
நாய் அதனை முகரும் போதும்
அல்லது
எலி அதன் வாலை நெருடும்போதும்
அது கண்டுகொள்வதேயில்லை
பாதி மூடிய அதன் கண்களின் முன்னே
உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது
அதன் ஆர்வத்தைத் தூண்டாமலேயே
விவேகம்?
இறைநிலை?
பேரமைதி?
நிச்சயமாக மூன்றும்தான்
ஆனால் பெரும்பாலும்
காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீணாய்க்  கழிகிறது
வெண்மையும் சாம்பல் நிறமுமான முதுகு
அது ஒரு பூனையெனக் காட்டுகிறது
அதன் இடமோ
நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் அப்பால்.

Pussykatten என்கிற ஸ்பானிஷ்  கவிதையின்  தமிழ் வடிவம்.

This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s