“கடைசி வாழ்த்து” – நிகனோர் பர்ரா

நாம் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ
நமக்கு இருப்பது மூன்றே தேர்வுகள்தான்
நேற்று,இன்று, நாளை

மூன்று கூட இல்லை
ஏனெனில்
தத்துவவாதி கூறுவதுபோல்
நேற்று என்பது நேற்றே போனது
அது நம் நினைவில் மட்டுமே இருக்கும் ஒன்று
முன்பே பறிக்கப்பட்டுவிட்ட ரோஜாவில்
அதில் உள்ளதைத்தவிர
மேலும் இதழ்கள் எப்படிக்கிடைக்கும்

ஆட நம்மிடமிருப்பது
இரண்டே சீட்டுக்கள்தான்
ஒன்று இன்று
இன்னொன்று நாளை
இரண்டு கூட இல்லை
ஏனெனில்
இன்று என்பதே இல்லை
இது நன்றாய்த் தெரிந்த உண்மை
விரைவாக அது நகர்வதும்
இளமையைப்போல் அது கரைவதும் மட்டுமே உண்மை

முடிவில் நமக்கு இருப்பதோ
நாளை மட்டுமே
வரப்போகும் அந்த நாளைக்காக
என் கோப்பையை நான் உயர்த்துகிறேன்

நம்மிடமிருப்பது அவ்வளவே!

இக்கவிதையின் (The Last Toast) ஆங்கில வடிவம் இங்கே

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s