கல்லறை வாசகம் – நிகனோர் பர்ரா

நடுத்தர உயரம்
குரல்
மென்மையானதும்  இல்லை கனத்ததும்  இல்லை
ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியருக்கும்
தையற்காரிக்கும் பிறந்த
தலைமகன்
நல்ல உணவில் ஈடுபாடு இருந்தும்
பிறந்ததிலிருந்தே எலும்பும் தோலும்
அழகற்ற   கன்னங்கள்
மிகப் பெரிய காதுகளுடன்
சதுர முகம்
அதில் கண்கள்  சற்றே திறந்துள்ளன
‘முலட்டோ’  இன குத்துச்சண்டை வீரனின் மூக்கு
அதன் கீழ்
‘ஆஸ்டெக்’ சிலையில்  உள்ளதுபோல் வாய்
இவையெல்லாம்
கேலிக்கும் துரோகத்துக்குமிடையே உள்ள
வெளிச்சத்தில் நனைந்தவை
நான் புத்திசாலியுமில்லை முட்டாளுமில்லை
நான் புளிக்காடியும் ஆலிவ் எண்ணெய்யும் சேர்ந்த
ஒரு கலவையாக இருந்தேன்
நான்
தேவதையும் விலங்கும் கலந்த ஒரு ‘ஸாஸேஜ்’.
                                             *********************
குறிப்பு:- 1.   Mulatto is a term used to refer to people born of one white and one black parent.  இவர்கள் தென் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் உள்ளனர்.
2.’ஆஸ்டெக்’ : மத்திய மெக்சிகோவில் வாழும் பல்வேறு இன  மக்கள்
3.’ஸாஸேஜ்’ :  விலங்கின் குடலில் அல்லது செயற்கைப் பொருளில் இறைச்சி அடைக்கப்பட்ட தின்பண்டம்.
——-
இக்கவிதையின் ஆங்கில வடிவம் இங்கே
Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s