சமாதான வழியை நான் நம்புவதில்லை – நிகனோர் பர்ரா

சமாதான வழியை நான் நம்புவதில்லை

வன்முறையில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை
நான் வேறு எதையாவது நம்ப விரும்புகிறேன்
ஆனால்
நம்புவது என்பது கடவுளை நம்புவது என
நான் எண்ணவில்லை
நான் செய்கின்ற ஒன்று
தோளசைவில் என் வெறுப்பைக் காட்டுவதுதான்
என் வெளிப்படைத் தன்மைக்காக
என்னை மன்னியுங்கள்
பால் வீதியைக்கூட நான் நம்புவதில்லை.


இக்கவிதையின் ஆங்கில வடிவம் (I don’t believe in the paceful wayஇங்கே

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s