தலைவனின் எந்தச் சிலையும் தப்புவதில்லை – நிகனோர் பர்ரா

தவறே செய்யாத
அந்தப் புறாக்களிடமிருந்து
கிளாரா சான்டோவல்
எங்களுக்குச் சொல்வதுண்டு:
அந்தப் புறாக்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்
அவை என்ன செய்கின்றன என்று.

**********
ஸ்பானிஷ் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில்:லிஸ் வெர்னர் .
தமிழில்:எம்.கார்த்திகேயன்

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s