‘அகேசியாஸ்’ – நிகனோர் பர்ரா

Acacia from Chile in full bloom. Source: Wikimedia commons

பல வருடங்களுக்கு முன்னால்
பூத்துக்குலுங்கும் அகேசியா மரங்கள் நிறைந்த தெரு ஒன்றில்
நான் சுற்றித்திரிந்த போது
எல்லாம் அறிந்த ஒரு நண்பனிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டேன்
நீ இப்பொழுதுதான் மணம் புரிந்து கொண்டாய் என்று.
நான் அவனிடம் சொன்னேன்
உண்மையில் அதனால் எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்று
நான் உன்னைக் காதலிக்கவேயில்லை
என்னைவிட உனக்கு அது நன்றாய்த் தெரியும்
ஆனாலும்
ஒவ்வொரு முறை அகேசியா பூக்கும்போதும்
இருந்த உணர்ச்சியைப் போலவே
——–உன்னால் இதை நம்ப முடிகிறதா?——
உணர்வினை அடைந்தேன் நான்
அவர்கள் என் முகத்துக்கு நேராய்
என் இதயம் நொறுங்கும்படி
நீ வேறு யாரையோ மணந்து கொண்ட
சேதியைச் சொன்னபோது.
******
(அகேசியா : வேல மர வகைத் தாவரம்)
Acacias –  ஸ்பானிஷ் மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில்: டேவிட் உங்கர்
தமிழில்:எம்.கார்த்திகேயன்.

‘சொற்கள்’ எனும் கவிதைக்கான காலாண்டிதழில்  பிரசுரிக்கப்பட்டது.

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s