திருவுந்தியார் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 14

14.திருவுந்தியார்

(தில்லையில் அருளியது)

{உந்தி பறத்தல் ஒரு மகளிர் விளையாட்டு}

வளைந்தது வில்லு; விளைந்தது பூசல்;
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீ பற!
ஒருங்கு உடன் வெந்தவாறு உந்தீ பற!

பாடல்1

மூண்டது போர்
வில்லாக வளைந்தது மேருமலை
முப்புரங்களும் நடுங்கின
அப்பொழுதே
அவை தீயில் வெந்து சாம்பலாயின
இதை எண்ணி எண்ணி உந்தீ பற!

———————————————————————————————————

ஈர் அம்பு கண்டிலம், ஏகம்பர் தம் கையில்;
ஓர் அம்பே முப்புரம் உந்தீ பற!
ஒன்றும் பெரு மிகை உந்தீ பற!

பாடல் 2.

சிவனின் கைகளில் இல்லை
இரண்டு அம்புகள்
முப்புரம் எரிக்க
அம்பு ஒன்றே போதும் அவனுக்கு
அந்த ஓர் அம்பே அதிகம்தான்
இதனைச் சொல்லிச் சொல்லி உந்தீ பற

———————————————————————————————————

தச்சு விடுத்தலும், தாம் அடியிட்டலும்,
அச்சு முறிந்தது என்று உந்தீ பற!
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீ பற!

பாடல் 3.

போருக்குச் செல்ல
தேர் செய்யும் வேலை முடிந்தது
சிவனார் தேரில் ஏறக் கால் வைத்தார்
முறிந்தது தேரின் அச்சு
தேரின்றியே எரித்துச் சாம்பலாக்கினார்
முப்புரத்தையும்
இச்செயலை வியந்து உந்தீ பற

———————————————————————————————————

 

உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரைக் காவல் கொண்டு
எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீ பற!
இள முலை பொங்க நின்று உந்தீ பற!

பாடல் 4.

சிவன் முப்புரம் எரிக்கையிலே
பிழைக்க வல்லார் மூவரை மட்டும்
தன் வாயிலுக்குக் காவல் வைத்தான்
அவன்
இளமை மாறா மார்பகங்கள் கொண்ட
உமையின் பாகன்
முப்புரங்களையும் தன அம்பால் எரிக்க வல்லான்
இதனைச் சொல்லிச் சொல்லி உந்தீ பற!

குறிப்பு: அசுரர்கள் மூவர் மூன்று நகரங்களை நிர்மாணித்து அட்டகாசம் புரிந்து வந்தனர். இந்த மூன்று நகரங்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் வரும்பொழுது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஒரு அம்பால் அந்நகரங்களை எரித்து சிவனார் அதன் சாம்பலை பூசிக்கொண்டார். அதில் சிவ பக்தர்களான சுதன்மன், சுசூலன், சுபுத்தி ஆகியோரை மட்டும் காத்து வாயிற்காப்பாளர்களாக்கிக் கொண்டார்.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s