திருப்பூவல்லி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 13

13.திருப்பூவல்லி

(தில்லையில் அருளியது)

{பூவல்லி என்பது பண்டைத்தமிழ் மகளிரின் மாலை விளையாட்டு}

தேன் ஆடு கொன்றை சடைக்கு அணிந்த சிவபெருமான்
ஊன் நாடி, நாடி வந்து, உட்புகுந்தான்; உலகர் முன்னே
நான் ஆடி ஆடி நின்று, ஓலம் இட, நடம் பயிலும்
வான் நாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ!

பாடல் 5.

சிவன்
தன் சடையிலே
தேன் பொருந்திய கொன்றைப்பூமாலை அணிந்தவன்
அவன்
மனித உருவெடுத்து
என்னிடம் வந்து
உலகோர் முன்னே என் உள்ளத்துள் புகுந்தான்.
என்னை உன்னிடம் அழைத்துக்கொள் எனக்
கூத்தாடிக் கதறுகின்றேன்
அவனோ
என் ஓலத்தை ஒதுக்கிவிட்டு
தில்லையில் திருநடனம் புரிகின்றான்
அந்த வானோர் தலைவனை வியந்து பாடி
அல்லி மலர் பறித்து ஆடுவோம் தோழியரே!

————————————————————————————————-

முன் ஆய மால் அயனும், வானவரும், தானவரும்,
பொன் ஆர் திருவடி தாம் அறியார்; போற்றுவதே?
எனாகம் உள் புகுந்து ஆண்டுகொண்டான் இலங்கு அணியாம்
பல் நாகம் பாடி, நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ!

பாடல் 17.

உயிர்கள் தோன்று முன்னே தோன்றிய
திருமால்,
பிரமன்,
தேவர்கள்,
அசுரர்கள்
இவர்கள் யாருமே அறியமாட்டார்
அந்தச் சிவனின் பொன்னடிகளை.
ஆனால்
அவனோ என் உள்ளத்துள் புகுந்து
என்னை ஆட்கொண்டுவிட்டான்
அவன் மேனியை அலங்கரிக்கும்
நெளிகின்ற நாகங்களைப் புகழ்ந்து பாடி
அல்லி மலர் பறித்து ஆடுவோம் தோழியரே!

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s