திருவம்மானை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 8

8.திருவம்மானை
(திருவண்ணாமலையில் அருளியது)

பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும்
பெண் சுமந்த பாகத்தன், பெம்மான், பெருந்துறையான்,
விண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன்,
கண் சுமந்த நெற்றிக் கடவுள், கலி மதுரை
மண் சுமந்த கூலி கொண்டு, அக் கோவால் மொத்துண்டு
புண் சுமந்த பொன் மேனி பாடுதும் காண்; அம்மானாய்!

பாடல் 8

நல்ல ராகங்கள் சுமந்த பாடல்கள்
அவற்றுக்குப் பரிசு தரும்
உமையொருபாகன்
பெருமான்
திருப்பெருந்துறையன்
விண்ணவர் போற்றும் புகழ் மிக்கவன்
மண்ணுலகின் ஈசன்
நெற்றிக்கண் கொண்ட கடவுள்
புகழ் மிக்க மதுரையிலே
பிட்டுக்கு மண் சுமந்து
பாண்டியனின் பிரம்படி பட்டதாலே
புண்பட்ட பொன்மேனியன்
அவன் புகழினைப்
பாடிடுவோம்.

———————————————————————————

கைஆர் வளை சிலம்பக் காதுஆர் குழை ஆட
மைஆர் குழல் புரழத் தேன் பாய வண்டு ஒலிப்பச்
செய்யானை வெண் நீறு அணிந்தானைச் சேர்ந்து அறியாக்
கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை
ஐயாறு அமர்ந்தானைப் பாடுதும் காண் அம்மானை!

பாடல் 13

கைகளில் வளையல்கள் ஒலிக்க
காதுகளில் தோடுகள் அசைய
மயிர்க்கற்றைகள் தோள்களில் புரள
தலையில் சூடிய மலர்களில் தேன் பெருக
தேனை நாடிய வண்டுகள் ரீங்கரிக்க
சிவந்த மேனியனை
திருநீறு அணிந்தவனை
பிறரை வணங்காக் கைகளை உடையவனை
எங்கும் நிறைந்தவனை
அன்பருக்கு உண்மைப் பொருளானவனை
அன்பரல்லாதவர்க்கு விளங்காப் பொருளானவனை
அந்த அறிவுப் பொருளை
திருவையாற்றினிலே அமர்ந்தவனைப்
பாடிடுவோம்.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s