நீத்தல் விண்ணப்பம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 6

6.நீத்தல் விண்ணப்பம்
(உத்தரகோசமங்கையில் அருளியது )

பாடல் 6.

மறுத்தனன் யான், உன் அருள் அறியாமையின், என் மணியே;
வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய்? வினையின் தொகுதி
ஒறுத்து, எனை ஆண்டுகொள்; உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே,
பொறுப்பர் அன்றே பெரியோர், சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே?

சிவபெருமான
என் மாணிக்கமே!
அறியாமையால்
உன்னருளைப் புறக்கணித்தேன்
என்னை வெறுத்து ஒதுக்கிவிடாதே.
பிறவிகள் தோறும் சேர்ந்த என் வினைகளைப் போக்கி
என்னைக் கடைத்தேற்று
பொய்யான இவ்வுலகை
மெய்யென மயங்கும் மூடர்களை மன்னித்தல்
பெரியோரின் செயலல்லவா.

———————————————————————————————-

பாடல் 25.

எறும்பிடை நாங்கூழ் என, புலனால் அரிப்புண்டு, அலந்த
வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய்? வெய்ய கூற்று ஒடுங்க,
உறும் கடிப் போது அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்
பெறும் பதமே, அடியார் பெயராத பெருமையனே.

கொடிய யமன் ஒடுங்கும்படி
அவன்மேல் பாய்ந்த
தாமரை மலர் போன்ற உன் திருவடிகளை
எண்ணி எண்ணி அறிந்து பெறுகின்ற
மேலான பதவியை உடையவனே!
அடியவர்கள் அனைவரும்
உன்னைவிட்டு நீங்காத பெருமை கொண்டவனே!
எறும்புக் கூட்டத்தால் கடிபட்டு
மண்புழு துடித்து நெளிவதுபோல்
புலன்கள் என்னை அரித்துப் பிடுங்குகின்றன
பயனில்லாத என்னை நீ காத்தருள்வாய்.

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s