கீர்த்தித் திருவகவல் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 2

கீர்த்தித் திருவகவல்
(தில்லையில் அருளியது )

அந்தம் இல் பெருமை அழல் உருக் கரந்து,
சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு,
இந்திர ஞாலம் போல வந்தருளி,
எவெவர் தன்மையும் தன்வயின் படுத்து,
தானே ஆகிய தயாபரன், எம் இறை,

பிரளயத்திலிருந்து படைப்பு
படைப்பு நிகழ்ந்தபோது
நீ
உன் நெருப்பு வடிவம் மறைத்து
பொன்னிற மேனி கொண்டாய்
பிறகோ
நீ எண்ணற்ற அழகு வடிவங்களும் கொண்டாய்
இந்த உலகம் தோன்றியது
உன் மாய வித்தையால்
உலகத்து உயிர்களின் இயல்பெல்லாம்
உன்னுள் அடக்கி
நீ ஒருவனே முதல்வனாய் நிற்கிறாய்
என் இறைவா!
நீ அருளாளன். (92 —96)

—————————————————————–

எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும்,
மால் அது ஆகி, மயக்கம் எய்தியும்,
பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும்,
கால் விசைத்து ஓடி, கடல் புக மண்டி,
`நாத! நாத!’ என்று அழுது அரற்றி,
பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும்;

இறைவா!
உன்னை அடைய மனமில்லாதோர்
தீயில் விழுந்த பொருள் போல் அழிவர்
ஆசையில் மயங்கி
அறிவை இழந்து
இவ்வுலகில் பிறந்து
பின் வீழ்ந்து
அலைப்புறுகின்றார் வாழ்க்கைதனிலே
பிறவிக்கடலில் சிக்காதிருக்க
வெகுதூரம் ஓடி
நாதா! நாதா! என
அழுதும் அரற்றியும்
உன்னைத்தேடி அடைந்தோர்போல்
நானும் உன்னை அடைய விழைகின்றேன். (132–137)

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s