திருவாசகம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 1

திருவாசகம்

சைவ பக்தி இலக்கியத்தொகுதியான பன்னிரு திருமுறைகளில் எட்டாம் திருமுறை ‘திருவாசகம்‘. திருவாசகம் 51 பதிகங்கள் கொண்டது. இதில் 656 பாடல்கள். இந்நூலை இயற்றிய மாணிக்கவாசகர் பாண்டி நாட்டிலுள்ள திருவாதவூரில் பிறந்தவர். மாணிக்கவாசகரின் காலத்தைக் கி.பி முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை மனம் போனபடி அறிஞர்கள் நிலைநாட்டுவதாக தனது ‘மாணிக்கவாசகர்’ என்ற நூலில் கோ.வன்மீகநாதன் கூறுகிறார். ‘திருவாசகம்’ மாணிக்கவாசகர் கடவுளிடம் கொண்ட மாறாக்காதல் பற்றிய நூல். மாணிக்கவாசகரின் பக்தி நெறி சன்மார்க்கம் அல்லது ஞானமார்க்கம்.

இத் திருவாசகத்தேனை ‘வாரம் ஒரு வாசகம்’ என்கிற தலைப்பில் 51 பதிகங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு பாடலை எளிய தமிழில் வாரம் தோறும் சுவைப்போம்.


சிவபுராணம்
(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

******

புல் ஆகி, பூடு ஆய், புழு ஆய், மரம் ஆகி,
பல் விருகம் ஆகி, பறவை ஆய், பாம்பு ஆகி,
கல் ஆய், மனிதர் ஆய், பேய் ஆய், கணங்கள் ஆய்,
வல் அசுரர் ஆகி, முனிவர் ஆய், தேவர் ஆய்,
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள்,
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன்; எம்பெருமான்!
மெய்யே, உன் பொன் அடிகள் கண்டு, இன்று வீடு உற்றேன்;

புல்லாய்ச், சிறுசெடியாய்
புழுவாய், மரமாய்
பல மிருகங்களாய்ப், பறவைகளாய்ப், பாம்பாய்
கல்லாய், மனிதராய்ப்
பேயாய்ப், பிசாசுகளாய்
வலிய அசுரராய்
முனிவராய்த்
தேவராய்
அசையும் பொருளாய்
அசையாப் பொருளாய்ப்
பிறந்து பிறந்து
நான் சலித்து விட்டேன்.
மெய்ப்பொருளே!
உன் பொற்பாதங்கள் இன்று கண்டு
மீண்டும் மீண்டும்
பிறவா வரம் பெற்றேன்.

***
திருச்சிற்றம்பலம்
(சிவபுராணம் 26–32)

Advertisements
This entry was posted in Thiruvasagam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s