யோபுவின் கதை – அதிகாரம் 40

தேவனின் பேச்சு தொடர்கிறது ……..

யோபுவே!

சர்வ வல்லவனான என்னிடம் வழக்காடி அறிவுரை கூறும் நீ, எனக்கு இப்போது பதில் சொல்.

தேவனுக்கு யோபுவின் பதில் :-

நான் பேசத் தகுதியற்றவன். நான் எப்படி உங்களுக்குப் பதில் கூற முடியும். நான் என் வாயை மூடிக்கொண்டு பேசுவதை நிறுத்திவிடுகிறேன். நான் ஓரிருமுறைதான் பேசினேன். இனி நான் எதுவும் கூறமாட்டேன்.

தேவனின் இரண்டாம் பேச்சு:-

சுழற்காற்றின் பின்னணியில் தேவன் யோபுவிடம் பேசுகிறார்.

நான் உன்னிடம் மேலும் சில கேள்விகள் கேட்கப் போகிறேன். அதற்கு உன்னைத் தயார்ப் படுத்திக்கொண்டு பதில்களைக்கூறு. “நான் நியாயமாக நடந்துகொள்ளவில்லை என உன்னால் குற்றம் சுமத்த முடியுமா? நீ களங்கமற்றவன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்காக என்மேல் நீ குற்றம் சுமத்துவாயோ? உனது கரங்கள் என்னுடையதைவிட வலிமை வாய்ந்தவையோ? உனது குரல் என் சிம்மக்குரலுக்கு ஒப்பாகுமோ? அப்படியானால் புகழாலும் கம்பீரத்தாலும் மேன்மையாலும் உன்னை நீ அலங்கரித்துக்கொள். உனது கடுஞ்சினத்தினால் அகந்தை கொண்டோரை அடக்கு. பெருமை பிடித்துத் திரிவோரை பணியச்செய்து அங்கேயே அவர்களை நசுக்கிவிடு. அவர்களது முகங்களை மூடி மண்ணில் புதைத்துவிடு”.

யோபுவே! இச்செயல்களையெல்லாம் உன்னால் செய்யமுடிந்தால் நான் உன்னை வாழ்த்துவேன். பிறகு நான் ஒத்துக்கொள்வேன் நீ உன் சொந்த ஆற்றலால் உன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளமுடியும் என்று. இந்தப் பெரிய விலங்கினைப் பார். உன்னையும் இந்த விலங்கையும் நான்தான் படைத்தேன். ஒரு எருதைப்போல் அது புல்லைத் தின்கிறது. அதன் இடுப்பிலுள்ள சக்தியைப் பார். அதன் வயிற்றுச்சதைகளின் வலிமையைப் பார். அதனுடைய வாழ் தேவதாரு மரத்தைப் போல் இங்குமங்கும் ஆடுகிறது. அதன் தொடைகளிலுள்ள தசைநார்கள் நெருக்கமாயுள்ளன. அதன் எலும்புகள் வெண்கலக் குழாய்கள். அதன் கைகளோ இரும்புத்தண்டுகள். எனது படைப்புகளில் அது முதன்மையானது. எனது வாளுடன் அதை நெருங்குவேன். குன்றுகள் அதற்கு உணவு தரும். மற்ற காட்டு விலங்குகளெல்லாம் அதனருகே விளையாடும். சேற்றில் நெடிதுயர்ந்த நாணலில் அது மறைந்து கொள்ளும். மரங்களின் நிழல் அதன் மீது கவிந்திருக்கும். இதோபார்! நதியே புரண்டு வந்தாலும் அது அஞ்சாது. ஜோர்டான் நதியின் மொத்த நீரும் அதன் முகத்திலே மோதினாலும் அது அசையாது. அதன் கண்கள் பார்த்திருக்க யாராவது அதைப் பிடிக்க முடியுமா? யாரால் அதைப் பிடித்து அதற்கு மூக்கணாங்கயிறு போட முடியும்?

தொடரும்……….

Advertisements
This entry was posted in The Book of Job and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s