யோபுவின் கதை – அதிகாரம் 35

எலிஹூ மேலும் தொடர்கிறார் ……..

யோபுவே! உமது நேர்மை நீதியெல்லாம் தேவனுடயதைக் காட்டிலும் பெரிதென்று சொல்வது எவ்வகையில் நியாயம்? பாவம் செய்யாமலிருந்தால் எனக்கு என்ன நன்மை வந்துவிடப்போகிறது என்றா கேட்கிறீர்? இதற்கு உமக்கும் உம்முடன் கூட இருக்கும் நண்பர்களுக்கும் நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீர் வானத்தை அண்ணாந்து பாரும். உமக்கு மேல் உயரத்திலுள்ள மேகங்களைப் பாரும். நீர் பாவம் செய்தால் அதனால் தேவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? நீர் தொடர்ந்து பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டால் அதனால் தேவனுக்கு என்ன நேர்ந்து விடும்? நீர் நற்காரியங்களையே செய்தாலும் தேவனுக்கு அவை எவ்வகையில் உதவும்? நீர் செய்யும் தீச்செயல்கள் யாவும் உம்மைப்போல் ஒருவரைத்தான் பாதிக்கும். அதுபோல் நீர் செய்யும் நற்காரியங்கள் மற்ற மனிதருக்குத்தான் நன்மையைக் கொடுக்கும்.

பலரால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் உதவி வேண்டிக் கதறுகிறார்கள். மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகளைக் காட்டிலும் மனிதர்களை அறிவு மிகுந்தவர்களாகப் படைத்து, இரவில் கீதங்களைத்தந்த இறைவனை எங்கே அவர் என்று தேடுபவர் யாருமில்லை. பாவங்கள் புரிந்தவர்களின் இறுமாப்பு நிறைந்த குரலுக்கு அவர் செவி சாய்ப்பதில்லை. அவர்களின் வீண் வார்த்தைகளை அவர் கவனிப்பதுமில்லை. மதிப்பதுமில்லை. எனவே நீர் சொல்வதை அவர் செவிமடுக்க மாட்டார். தேவனின் தரிசனம் உமக்குக் கிடைக்கவில்லையென்று கூறுகிறீர். ஆனால் நியாயம் வழங்க வேண்டியவர் அவர்தான். எனவே நீர் காத்திரும்.

தேவனின் கோபம் இன்னும் முழுமையாகச் செயல்படவில்லை. மேலும் அவர் மீதான உமது குற்றச்சாட்டுகளை இன்னும் அவர் ஆழமாகப் பரிசீலிக்கவில்லை. எனவேதான் நீர் வீணாக வார்த்தைகளைப் பெருக்கிக் கொண்டுபோகிறீர்.

தொடரும்…..

Advertisements
This entry was posted in The Book of Job and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s