யோபுவின் கதை – அதிகாரம் 10

நான் இந்த வாழ்க்கையை வெறுக்கிறேன். என்னை நானே நொந்துகொண்டு மிகவும் துயரத்தில் ஆழ்ந்து பேசுகிறேன். நான் தேவனை நோக்கிப் பின்வருமாறு கேட்பேன்:

என்னைக் குற்றவாளியெனத் தீர்மானிக்க வேண்டாம். நீர் எதற்காக என்னோடு வழக்காடுகிறீர் என்று கூறுங்கள். என்னைத் துன்புறுத்துவது உமக்கு இன்பம் அளிக்கிறதா? நீர்தானே என்னைப் படைத்தீர். தீயவர்களின் யோசனைக்கு செவிசாய்ப்பது உமக்குத்தகுமோ? மனிதர்களைப் போலவா உமக்குக் கண்கள் உள்ளன? ஒரு மனிதன் பார்ப்பதுபோல்தான் நீரும் பார்க்கிறீரா? உமது வாழ்க்கை மனிதரின் வாழ்க்கை போன்றதன்று. நீர் மனிதரை விட அதிக காலம் வாழ்வீர். அப்படியிருக்கையில் எனது அநியாயங்களையும், என் பாவங்களையும் விரைவாக ஆராயக்காரணமென்ன? நீர் ஏன் இதைச் செய்ய வேண்டும்? உமக்குத் தெரியும் நான் அநியாயங்கள் புரியவில்லை என்று. உம்மிடமிருந்து என்னைக் காப்பாற்ற யாராலும் முடியாதென்பதும் உமக்குத் தெரியும். உமது கைகளால் என்னை உருவாக்கி எனக்குரிய எல்லாவற்றையும் கொடுத்தபின் என்னை அழிக்க முற்படுகிறீரே.

மண்ணிலிருந்து என்னைப் படைத்தீர். மீண்டும் என்னை மண்ணுக்கு இரையாக்கப்போகிறீரா? பால் உறைந்து பாலாடைக்கட்டி உருவாவதுபோல் என்னை உருவாக்கினீர். எனது எலும்புகளை இணைத்து தோல்களாலும் தசைகளாலும் மூடி என்னைப் படைத்தீர். எனக்கு உயிர் கொடுத்ததுமல்லாமல் என் மீது உங்கள் தயவை நல்கினீர். உங்கள் பாதுகாப்பில் என் ஆவி காப்பாற்றப்பட்டது. இவைகளெல்லாம் உங்கள் இதயத்தில் மறைந்திருந்தாலும் நான் அதை அறிவேன். நான் பாவங்கள் புரிந்தால் அதைப் பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு என்னை மன்னிக்கவே மாட்டீர். நான் தீயவனாகில் நீர் என்னைத் தண்டிக்கலாம். நான் செய்த நற்செயல்களை நீர் கணக்கில் கொள்ளவே இல்லை. நான் மிகவும் குழம்பிப்போயிருக்கிறேன். எனது துன்பங்களைப்பாரீர். அவை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன.

மூர்க்கமான சிங்கம் போல் என்னை வேட்டையாடி உமது சர்வ வல்லமையை நிரூபிக்கிறீர். உமது சாட்சிகளை எனக்கு விரோதமாக இரட்டிப்பாக்குகிறீர். என் மீதுள்ள உங்கள் கோபம் அதிகரிக்கிறது. மேலும் மேலும் என்மேல் தாக்குதல் தொடர்கிறது. என்னை ஏன் பிறக்கச்செய்தீர்? எவரும் காணும் முன்னே நான் இறந்திருக்க வேண்டும். நான் பிறக்காமலே இருந்திருந்தால் நலமாயிருந்திருக்கும். அல்லது பிறந்த உடனேயே இறந்திருக்கவேண்டும். எனது நாட்கள் நெருங்கிவிட்டன. போனால் திரும்பி வரமுடியாத காரிருளும், மரணத்தின் நிழல்களும், ஒளியும் இருளாகும் இடத்துக்குப் போகுமுன்னே நான் சற்று இளைப்பாற விரும்புகிறேன். என்னை விட்டு நீர் ஓய்ந்திருப்பீராக.

தொடரும்…………………

Advertisements
This entry was posted in The Book of Job and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s