பெரிய திருவந்தாதி-5

2625
நாமே பலசாலிகள் என எண்ணி
எதிர்த்துவந்த மல்லர்களின்
சிரங்கள் சிதற
அவர்களை
சக்கரமேந்திய உன் திருக்கைகளால்
அழித்தொழித்தாய்
அதனாலே
இவ்வுலகம் அழியாமல்
நெடுங்காலம் உள்ளதுவே!

2626
நாராயணன்
ஊழிக்காலத்தில்
பூமியை விழுங்கிக் காத்துப்
பின்னர்
விழுங்கியதை உமிழ்ந்து
மீண்டும் படைத்தான்
பன்றியாய் உருக்கொண்டு
அசுரன் ஒளித்த பூமியைக்
குத்தி மேலெடுத்தான்
திரிவிக்ரமனாய்த் தோன்றி
அப்பூமியை அளந்தான்
முதன் முதலாய்ப்
பூமியைப் படைத்தவனும் அவனே
என்றெல்லாம் சான்றோர் கூறுவர்
எங்கும் பரந்திருக்கும்
பரந்தாமன் அவன்
அவனே அகிலம்
அவனுக்கு நிகரான தெய்வம்
வேறு உண்டோ?

2627
‘நீயே’ அடைக்கலம் எனச்
சரணடைந்த தேவர்களின்
துயர் துடைத்தவன்
அந்தப் பரந்தாமன்
அவனை
ஒருமித்த மனத்தாலே
உயர்நிலையில் வைத்து
வாழ்த்தாதார்
தங்கள் மனத்துயர் மாய்க்க
ஏதும் வழி உண்டோ?

2628
திருமாலின் திருக்குணங்களை
நினைக்கவல்ல நல்ல மனமும்
போற்றித் துதிக்க நல்ல நாவும்
இருப்பதென்னவோ உண்மை
ஆனாலும்
இம்மனிதர்
வீண்பொழுது கழிக்கின்றார்
இது
முன் இவர்கள் செய்த
பாவத்தினாலன்றோ?

2629
பாவங்கள் நமக்குத்தரும்
கொடுந்துன்பங்கள்
அவற்றுக்கு அஞ்சி
ஒரு நொடிப்பொழுதேனும்
வீணாகக்கழிக்காமல்
வானவர் தொழுது வணங்கும்
அந்நாயகனின்
பொற்பாதங்களைப்
பாடிப்
பணிவேன்.

2630
தேங்கிக்கிடக்கும்
கடல்நீர் நிறத்தினன்
செந்தாமரைக் கண்ணன்
என்னைவிட்டுப்பிரியாத
எம்பெருமான்
கொடிய நரகத்தில்
நாம் விழாமல் காப்பான் அவன்
நெஞ்சே!
நீ இதனைச் சிந்தித்துப்பார்
நாள் தோறும்
நான் உனக்குக் கூறுவது இதுவே.

2631
திருமாலே!
மனிதர்கள் உன்னை வழிபட்டு
தமக்கு வேண்டியதைக் கேட்பாரென்று
எண்ணாதே.
முழுமுதற்பொருள் நீ
எனப் புரிந்து
உன்னை வணங்குவோர்
எத்தனை பேர்?
அவர்கள்
எங்கே உள்ளார்கள்?
ஆனால் எனக்கோ
நீயே வழி
நீயே கதி
என்ற ஞானம் நிலையாக உள்ளது.

2632
மூங்கிலைப்போல்
மென்மையான தோள் படைத்த நப்பின்னை
அவளுக்கு மாலையிட
கொடிய கொம்புக்காளைகள் ஏழினை
வதம் செய்த பரமாத்மா
அப்பரமனை
மனதிலே இருத்தியதால்
பரமபதத்தை
படைத்துக்கொண்டோம் நாம்
இதுவல்லவோ
பய்னுள்ள வழி!

2633
மழை மேகம்
பெரிய மலைகள்
பெருங்கடல்
திரண்ட இருள்
வண்டுகள் மொய்க்கும் பூவைப் பூ
இவையெல்லாம் காண்கையிலே
கண்ணன் திருமேனியென
என் உள்ளம் நினைக்கிறது
மற்றும்
கரிய உருவங்களெல்லாமும்
அவன் அழகுத்திருமேனி என எண்ணி
என் மனம்
அவன் பின்னே செல்கிறது.

2634
எதைப் பற்றியும் எண்ணாது
என் மனம்
என்னைப் பிரிந்து
கண்ணனையே சுற்றிச்சுற்றி வருகிறது
இது தெரிந்தும்
‘ஆஹா’ என இரங்கி
அவன் அருட்பார்வை
என்மேல் விழவில்லையே
‘ஐயோ’ என் செய்வேன்!
குதிரை வடிவ அரக்கன்
கேசியைக் கொன்ற கண்ணன்
அவன் மனம் என்ன கல்லா?

Advertisements
This entry was posted in Nalayira Divya Prabandham and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s