இலையுதிர் காலம்

கனிந்து சிவந்த பழங்களின் மணம் தோட்டத்தை நிறைக்கிறது
களத்து மேட்டில் வைக்கோல் போர் அடுக்கப்படுகிறது
வலையில் நிறைந்துள்ள மீன்களைக்கண்டு
மீனவன் மகிழ்கிறான்
வானவிளிம்பில் சிப்பாய்களின் உள்ளங்களை
குளிர்கால உடைகள் கதகதப்பாக்குகின்றன.
சாய்ந்துவிழும் சூரியக் கதிர்களுக்கப்பால்
நான் ஒரு சப்பைக் கல்லைப் பொறுக்கி
நாணல் நிரம்பிய நீர்ப்பரப்பில் எறிகிறேன்
நீர்ப்பரப்பு ஆழமோ இல்லையோ
எனக்குக் கவலையில்லை
நீர்ப்பரப்பில் கல் எழுதும் வரிகளை
அவை காட்டும் பொன் மினுங்கலை
நான் காதலிக்கிறேன்.

 

சீனம் : வாங் ஸீண்டி
ஆங்கிலம்: ஹீ ஷிகுவாங்
ஆங்கிலம் வழி தமிழில்: எம்.கார்த்திகேயன்

Advertisements
This entry was posted in Translated poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s