தாயே பார் உன் மகனை

270. தாயே பார் உன் மகனை
பாடியவர்: கழாத்தலையார்
திணை: கரந்தை (கவர்ந்த பசுக்களை மீட்டல்)
துறை: கையறு நிலை (தலைவன் இறந்த பின்னர் அவன் பெருமை கூறி வருந்துதல்)
————
தாயே,
நறுமணப் பொருட்களை ஒதுக்கிவிட்டாய்
அதனால்
நரைத்த உன் கூந்தலிலே நறுமணமில்லை.
இளம்வீரனைப் பெற்றவளே!
பெரிய குடிப் பெண்ணே!
விண்மீன்கள் பல ஒளிர்கின்ற உயர்ந்த வானத்திலே
முழங்குகின்ற் முகில் போல் ஒலிக்கும்
முரசினைக் கொட்டுவோரும்,
இப்பூவுலகில் நெடுங்காலம் ஆட்சிபுரியும் வேந்தரும்
போர்க்களத்தில் கூடி
அன்பினால் வருந்துகின்றார்.
எனக்கும் வருத்தம் மேலிடுகிறது தாயே!
போருக்கு அழைக்கும்
போர்ப்பறையின் இனிய ஓசை
அதனைக் கேட்ட வீர மறவர்
அவர்கள் வெற்றி வாகை சூடும் வேட்கையுடனே
பெரியதொரு போர் புரிந்த அச்சமிகு போர்க்களத்திலே
பெரிய கோடரியால் வெட்டுப்பட்டு வீழ்ந்த மரம் போல்
பகைவர் வாளில் உன் மகன் வெட்டுண்டு
ஆற்றல் மிக்க வீரனாய்
விழுந்து கிடப்பதைப் பார் தாயே!

இதன் மூலத்தை இங்கே காணலாம்

Advertisements
This entry was posted in Purananooru and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s