பாணனே கேள்!

260. பாணனே கேள்!
பாடியவர்: வடமோதங்கிழார், திணை: கரந்தை (ஆநிரை மீட்டல்),
துறை: கையறு நிலை (தலைவன் இறந்த பின்னர் அவன் பெருமை கூறி வருந்துதல்.)

——

யாழை ஓசை மிகும் படி மீட்டினாலும்
நரம்புகள் நடுங்கி சோக ராகம்தான்
இழையோடுகிறது.
நெஞ்சு நடுங்குகிறது
வரும் வழிதனிலே தலைவிரி கோலமாய்
பெண் ஒருத்தி எதிரில் வந்தாள்
தீய சகுனங்கள் இவை என எண்ணி
உவர் நிலத்திலே உள்ள கள்ளியின் நிழலில்
அமைந்த கடவுளை வாழ்த்தி
பசித்த வயிறுடன் வருந்தி வணங்கி
என் தலைவனைக் காண மாட்டேனோ என வாடும் பாணனே!
நமது செல்வ நிலையை
நான் சொல்லுகிறேன், கேள்.
தலைவன் நமக்கு (முன்பு) தந்தவற்றை
வைத்து உண்ணலாம்.
அல்லது
அவன் இல்லாமையை நொந்துகொண்டு
வேறிடம் சென்று யாசிக்கலாம்.
நீ செய்யக் கூடியவை இவ்விரண்டுதான்
அருகாமையில் உள்ள ஊரில் எழுந்த பூசலால்
நம் தலைவனின் பசுக்கூட்டங்களை பகைவர்
கவர்ந்து சென்றனர்
அவற்றை மீட்க நம் தலைவன் சென்றான்.
அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டு
அவனது உடல் காட்டாற்றின்
கரைதனிலே வீழ்ந்தது.
மிக்க புகழ் பெற்ற நம் மறவன் பெயர்
அழகிய மயிற்பீலி சூட்டப்பட்டு
அரிதான சிறிய இடத்திலே
திரைச் சீலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பந்தல்
அப்பந்தலின் கீழ் நடப்பட்ட
கல்லிலே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது
மறவர்கள் எய்த அம்பு வெள்ளத்தை
நம் தலைவன் தன் வலிமையைத் தெப்பமாக்கி
அவர்களைக் கொன்றான்.
கூர்மையான பற்களைக் கொண்ட பாம்பின்
பிடியிலிருந்து தப்பிய சந்திரன் போல்
அவன் பசுக்கூட்டங்களை மீட்டுப்
பெயர் பெற்றான்.
ஆனால்
தோலுரித்துச் செல்லும் பாம்புபோல் அவன்
தேவருலகம் சென்றுவிட்டான்.

இதன் மூலத்தை இங்கே காணலாம்

Advertisements
This entry was posted in Purananooru and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s