பிறக்கத்தான் வேண்டுமா?

அம்மா
நீ அடிக்கடி சொல்வாய்
நான் பிறந்தபொழுது
உன் பிரசவ வேதனை
மிகவும் நீடித்ததாக
உன் நீடித்த அந்த வேதனைக்கு
காரணம் தெரியுமா அம்மா?
நான் உன் கருப்பையில் இருந்துகொண்டு
ஆழ்ந்து யோசித்தேன்!
நான் இந்த பூமியில் பிறக்கத்தான் வேண்டுமா என்று?
இங்கே எல்லாப் பாதைகளும்
தொடுவானம் நோக்கி விரைய
எனக்கு மட்டும் அவை மூடப்பட்டதால்!
 நீங்கள் எல்லோரும் வானத்தில் கண்பதித்துக் கிடந்து
பின்னர்
கண்மூடி அமைதியாகச் சொல்வீர்கள்
’ஆம்’
வானத்தில் தாங்கிக்கொள்ள உண்டு ஒரு தூண் என்று
உனது உடல்
காலங்காலமாய் வந்த
கடும் வறுமையால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது
தொடர்ந்து வரும் தேவைகளில்தான்
உனது தலை புதைந்திருக்கும்
இரவில் உறங்குவாய்
பகலில்
உன் மார்பின் மீது வெறும் கைகளை
அமைதியற்றுப் பிசைந்து கொண்டிருப்பாய்
இங்கே
அனைவரும் ஆண் பெண் சேர்க்கையால்தான் வருகிறார்கள் என்று
நீ கூறக்கூடாது
இங்கே
யாருமே
நன்கு அறியப்பட்ட பாதையை
அகலப்படுத்தத் துணியமாட்டார்கள்
நீ
உன்னையே சுற்றிச்சுற்றி ஓடி வந்து
ஆம்
பூமி உருண்டைதான் என வியப்பில் ஆழ்வாய்
அம்மா
இது நீர் பாயும் உன் பூமி
ஆறுகள் கரைகளை உடைக்கும்
ஏரிகள் நிரம்பி வழியும்
ஆனால்
மனித குலத்தில் உதித்த நீயோ
உள்ளங்கை அளவு நீருக்குக்காக
மல்லுக்கட்டி, போராடி, ரத்தம் சிந்தவேண்டும்
உயர்ந்த இந்த நாகரிகத்தின் முகத்தில்
நான் காறி உமிழ்கிறேன்
அம்மா
நீ இங்கு பிறந்துவிட்டாய் என்பதால்
இது உன் நாடாகிவிடுமா?
அல்லது
நீ என்னைப் பெற்றதால்
இது எனது நாடா?
இந்த நாட்டை எனதென்று சொல்லி
நேசித்து
இதன் பெருமைகளை நான் பாடவேண்டுமா என்ன?
அம்மா
என்னை மன்னித்து விடு
உண்மையைச் சொல்லவேண்டும்
உணர்ந்ததைச் சொல்லவேண்டும்
நான் பிறந்திருக்கவேண்டுமா?
இந்த நாட்டில் நான் பிறந்திருக்கத்தான் வேண்டுமா?
என் திகைப்பு இன்னும் தீரவே இல்லை.
To be or not to be born” Poem by L.S. Rokade,
Translated in English by from Marathi by Shanta Gokhale.
Translated from the English to Tamil by M. Karthikeyan
ஆங்கிலம் வழி தமிழில் : எம். கார்த்திகேயன்
This entry was posted in Translated poems and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s