அச்சோப்பதிகம்-வாரம் ஒரு வாசகம் – 51

51.அச்சோப்பதிகம்

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:6.
வெந்து விழும் உடல் பிறவி
மெய் என்று வினைபெருக்கிக்
கொந்து குழல் கோல் வளையார்
குவி முலை மேல் வீழ்வேனைப்
பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு
பரிசு அற என் துரிசும் அறுத்து
அந்தம் எனக்கு அருளிய ஆறு
ஆர் பெறுவார் அச்சோவே.

*****

இறைவா!
வெந்து சாம்பலாகும் இந்த மேனியை
மெய்யென்று எண்ணினேன்
தீவினைகள் பல செய்தேன்
கொத்து மலர் சூடிய கூந்தல்
கை நிறைய வளையல்கள்
குவிந்த மார்பகங்கள் கொண்ட
பெண்களின் போகத்தில் ஆழ்ந்தேன்
இந்த பந்தம் நீக்கி என்னை ஆட்கொண்டாய்
‘நான்’ எனும் முனைப்பை நீக்கி
என் குற்றங்களையும் போக்கி
முக்தியும் கொடுத்தாய்
இந்தப் புண்ணியம் வேறு யார் பெறுவார்?
இறைவா!
விந்தையிலும் விந்தை இது!

Advertisements
Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

ஆனந்தமாலை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 50

50.ஆனந்தமாலை

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:4.

கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன்
கேடு இலாதாய்ப் பழிகொண்டாய்
படுவேன் படுவது எல்லாம் நான்
பட்டால் பின்னைப் பயன் என்னே
கொடு மா நரகத்து அழுந்தாமே
காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே
நடு ஆய் நில்லாது ஒழிந்தக்கால்
நன்றோ எங்கள் நாயகமே.

*****

கேடில்லா ஈசனே!
கெட்டழிந்து போகும் தன்மை கொண்ட நான்
பல வழிகளிலும் கெடுகின்றேன்
நீ என்னை ஆட்கொண்ட பிறகும்
நான் கெட்டதினால்
பழியை நீ தேடிக்கொண்டாய்
படவேண்டிய துன்பமெல்லாம்
நான் படுவதாலே
பயன் என்ன உனக்கு?
கொடிய நரகத்துள் அழுந்தாமல்
என்னை ஆட்கொள்ளும் குருநாதா!
நாயகமே!
என் மனம் நடுநிலை தவறினால்
உனக்கு அது நன்றாமோ?

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்படை ஆட்சி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 49

49.திருப்படை ஆட்சி

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:5.

மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த
மயக்கு அறும் ஆகாதே
வானவரும் அறியா மலர்ப்
பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே
கண் இலி காலம் அனைத்திலும் வந்த
கலக்கு அறும் ஆகாதே
காதல் செய்யும் அடியார் மனம்
இன்று களித்திடும் ஆகாதே
பெண் அலி ஆண் என நாம் என
வந்த பிணக்கு அறும் ஆகாதே
பேர் அறியாத அநேக பவங்கள்
பிழைத்தன ஆகாதே
எண் இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து
எனை எய்துவது ஆகாதே
என்னை உடைப் பெருமான் அருள்
ஈசன் எழுந்தருளப் பெறிலே.

என்னை ஆட்கொண்டு அருளும் ஈசன்
அந்தச் சிவன்
எழுந்தருளினால்……..
மண்ணுலக வாழ்வில்
மாயையின் சக்தியால் வரும் மயக்கம்
அறுபடும்
தேவரும் அறியா மலர்ப்பாதங்கள் பணிவதும்
நின்றிடும்
அளக்க முடியா காலம் முழுதும் வந்த கலக்கங்கள்
நீங்கிடும்
அடியார்கள் மீது வைக்கும் அன்பும்
அதன் விளைவால் பெறும் ஆனந்தமும்
மறைந்திடும்
பெண் அலி ஆண் எனும் வேற்றுமை
ஒழிந்திடும்
பேரறியாத என் பல பிறப்புகளும்
நீங்கிடும்
எண்ணற்ற அற்புதச்செயல்கள்
என்னை வந்து அடைதல்
நிகழாது.

குறிப்பு: நிரந்தரமான சிவனில் ஜீவன் கரையும்போது(சமாதி நிலை)
மேற்கண்டவைகள் நிகழும்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

பண்டு ஆய நான்மறை – வாரம் ஒரு வாசகம் – 48

48.பண்டு ஆய நான்மறை

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்:1.

பண்டு ஆய நான் மறையும் பால் அணுகா மால் அயனும்
கண்டாரும் இல்லைக் கடையேனைத் தொண்டு ஆகக்
கொண்டருளும் கோகழி எம் கோமாற்கு நெஞ்சமே
உண்டாமோ கைம்மாறு உரை.

*****

ஏ நெஞ்சே!
பழம்பெரும் வேதங்கள் நான்கும்
நெருங்க இயலாதவன்
திருமாலும் பிரமனும்
கண்டுணர முடியாதவன்
திருப்பெருந்துறையில் உறையும்
என் சிவன்
அந்தச் சிவன்
கடையனான என்னைத்
தொண்டனாகக் கொண்டான்
இந்தக் கருணைக்குக் கைம்மாறு உண்டோ?

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருவெண்பா – வாரம் ஒரு வாசகம் – 47

47.திருவெண்பா

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் :3

செய்த பிழை அறியேன் சேவடியே கை தொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பு அறியேன் வையத்து
இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.

******

நான் செய்த தவறு அறியேன்
சிவனின் சிவந்த திருவடிகள் தொழுது
நற்பேறு பெறும் வழியறியேன்
ஆனாலும்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவன்
உறைக்குள் இருந்த ஞானவேல் உருவி
என் சிந்தையில் அழுந்தப்பாய்ச்சி
என் மயக்கம் போக்கி
சிந்தை தெளிவித்தான்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்படை எழுச்சி – வாரம் ஒரு வாசகம் – 46

46. திருப்படை எழுச்சி

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:1

ஞானம் வாள் ஏந்தும் ஐயர்
நாதம் பறை அறைமின்
மானம் மா ஏறும் ஐயர்
மதி வெண் குடை க்விமின்
ஆன நீற்றுக் கவசம்
அடையப் புகுமின்கள்
வானம் ஊர் கொள்வோம் நாம்
மாயம் படை வாராமே.

*****

அடியார்களே!
ஞான வாள் ஏந்துகின்றவன்
நம் தலைவன் சிவன்
ஓங்காரமெனும் நாதப் பறை முழக்கி
பெருமை மிகு காளைமேல் ஊர்ந்திடும்
நம் தலைவன் சிவனின்
விவேக வெண்குடை பிடித்து
திருநீற்றுக் கவசம் அணிந்து
எதிர்த்து நிற்கும் மாயப்படையை
வெல்வோம்
வென்ற நமக்கு
சிவலோகம் சித்திக்கும்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

யாத்திரைப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 45

45.யாத்திரைப்பத்து

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:9.

சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரில் பொலியும் வேல் கண்ணாள்
பங்கன் புயங்கன் அருள் அமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
ஆர்வம் கூர அழிந்துவீ ர்
போரப் புரிமின் சிவன் கழற்கே
பொய்யில் கிடந்து புரளாதே.

*****

சிவன் திருவடிகள் சேர விரும்புவோரே
அந்தச சிவனை
தூய சிந்தனையுடன்
இடைவிடாது நினைத்திருங்கள்
போரில் வெற்றி தரும் வேல் போன்றவை
உமையம்மையின் கண்கள்
அந்தத் தேவியின் பாதியைத் தன்னில் கொண்டவன்
பாம்புகளை அணிந்தவன்
அந்தச் சிவன்
அவன் அருளமுதம் பருகித்
தணியாத ஆசையுடன்
அந்த அமுத ஊற்றில் ஆழ்ந்திடுவீர்
பொய்யான வாழ்வில் புரண்டு கிடக்காமல்
அவன் திருப்பாதங்கள் சேர
பெருவிருப்பம் கொண்டிடுவீர்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment