திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 30

30. திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம்.

(திருக்கழுக்குன்றத்தில் அருளியது)

பாடல்:6

பேதம் இல்லது ஓர் கற்பு அளித்த
பெருந்துறைப் பெரு வெள்ளமே
ஏதமே பல பேச நீ எனை
ஏதிலார் முனம் என் செய்தாய்
சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற
தனிச் சரண் சரண் ஆம் எனக்
காதலால் உனை ஓத நீ வந்து
காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே.

***

திருப்பெருந்துறையிலே
வேற்றுமை இல்லா
நிலைத்த ஞானம் அருளிய
பெருங்கடலே!
உன் படைப்பில் குறைகளே கூறும்படி
அயலார் முன் என்னை விடுத்து
நீ என்ன செய்தாய்?
அழிவில்லா
ஒப்பற்ற உன் திருவடியே சரணம் சரணமென
நான் அளவில்லா அன்பால் உன்னைப்பாட
எனக்கு நீ
திருக்கழுக்குன்றத்திலே
உன் திருக்கோலம் காட்டினாய்.

Advertisements
Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

அருட்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 29

9.அருட்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்:9.

மருளனேன் மனத்தை மயக்கு அற நோக்கி, மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த
பொருளனே! புனிதா! பொங்கு வாள் அரவம், கங்கை நீர், தங்கு செம் சடையாய்!
தெருளும் நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர்க் குருந்தம் மேவிய சீர்
அருளனே! அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால், `அதெந்துவே?’ என்று, அருளாயே!

மயங்கும் என் மனதை
மயக்கம் தீர நோக்கி
மறு பிறவியையும்
இப்பிறவியையும்
ஒருங்கே ஒழித்த மெய்ப்பொருளே !
புனிதனே!
சீறுகின்ற
ஒளியுடைய பாம்பும்
கங்கை நதியும் தங்கும்
சிவந்த சடையோனே!
தெளிவு தரும் வேதங்கள் நான்கும் ஒலிக்கும்
திருப்பெருந்துறையிலே
வளமிகு மலர்கள் பூத்துக்குலுங்கும்
குருந்த மர நிழலில் அமர்ந்துள்ள சீராளா!
உன்னை அன்போடு நான் அழைத்தால்
‘அஞ்சாதே’ என்று நீ அருள்வாயாக.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

வாழாப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 28

வாழாப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் 5:
பண்ணின் நேர் மொழியாள் பங்க! நீ அல்லால், பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய்;
திண்ணமே ஆண்டாய்; சிவபுரத்து அரசே! திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே!
எண்ணமே, உடல், வாய், மூக்கொடு, செவி, கண், என்று இவை நின்கணே வைத்து,
மண்ணின்மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய்; `வருக’ என்று, அருள்புரியாயே.

பண்ணின் இசையொத்த மொழி பேசும்
உமையின் மணாளா!
உன்னையன்றி
வேறு பற்றில்லை எனக்கு
நேரில் தோன்றி
என்னை ஆட்கொண்டவனே!
சிவலோக நாதா
திருப்பெருந்துறை சிவனே
என் எண்ணம்,
உடல்,வாய்,மூக்கு,செவி என
எல்லாமும் உன்னிடத்தே வைத்துவிட்டேன்
இனி
இம்மண்ணுலகில் வாழமுடியாதய்யா
அருள் புரிந்து என்னை அழைத்துக்கொள்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

புணர்ச்சிப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 27

புணர்ச்சிப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் 8

நெக்கு நெக்குள் உருகி உருகி
நின்றும் இருந்துங் கிடந்தும் எழுந்தும்
நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி
நானாவிதத்தாற் கூத்தும் நவிற்றிச்
செக்கர் போலுந் திருமேனி
திகழ நோக்கிச் சிலிர்சிலர்த்துப்
புக்கு நிற்ப தென்று கொல்லோஎன்
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே

உள்ளம் குழைந்து குழைந்து
உருகி உருகி
நின்றாலும்
படுத்தாலும்
எழுந்தாலும்
சிரித்தாலும்
அழுதாலும்
அவனை வணங்கி
வாயார வாழ்த்தி
வித விதமாய்க் கூத்தாடி
சிவனின் செம்மேனியழகைப் பார்த்து
மயிர் சிலிர்த்து
செதுக்காத என் மாணிக்கத்தை அடைந்து
அவனோடு கலந்து நிற்பது
எந்நாளோ!

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

அதிசயப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 26

26.அதிசயப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் 9.

உற்ற ஆக்கையின் உறுபொருள் நறுமலர் எழுதரு நாற்றம்போல்
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே
பெற்ற வாப்பெற்ற பயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர்சொல் தெளியாமே
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே.

வினையால் வந்த உடம்பில்
இறைவன்
பூவில் மணம்போல் உறைகின்றான்
ஆதரவு தேவையில்லாப் பரம்பொருள் அவன்
அவனை அறிந்துகொள்ளாமல்
வாய்த்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பர் அறிவீனர்
அறிவற்ற அவர்கள் பேச்சை நம்பாதிருக்க
என்னை ஆட்கொண்டு
சிவன்
தன் அடியாரோடு என்னைச் சேர்த்த
அதிசயத்தைக் கண்டேன்!

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

ஆசைப்பத்து- வாரம் ஒரு வாசகம் – 25

25.ஆசைப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்: 3

சீவார்ந்து ஈமொய்த்து அழுக்கோடு திரியுஞ் சிறுகுடிலிதுசிதையக் கூவாய் கோவே கூத்தா காத்தாட் கொள்ளுங்குருமணியே
தேவா தேவர்க்கரியானே சிவனே சிறிதென் முகநோக்கி
ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே.

தலைவனே,
கூத்த பிரானே,
எம்மைக் காத்து அருள்புரியும் குருவே,
தேவா,
தேவர்க்கு அரியவனே,
சிவனே!
சீழ் ஒழுகி,
ஈக்கள் மொய்த்து,
அழுக்கோடு திரிகின்ற சிறு குடிசை இவ்வுடல்
இவ்வுடலை அழித்து
உன்னிடம் என்னை அழைத்துக்கொள்
இதுவே என் ஆசை
சற்றே என் முகம் பார்த்து
அய்யோ வென இரங்கியருள்வாய்
இறைவா!

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

அடைக்கலப் பத்து- வாரம் ஒரு வாசகம் – 24

24.அடைக்கலப் பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல் 5:

சுருள் புரிகூழையர் சூழலிற் பட்டுன் திறம்மறந்திங்கு
இருள்புரி யாக்கையிலேகிடந் தெய்த்தனன் மைத்தடங்கண்
வெருள்புரி மான்அன்ன நோக்கிதன் பங்கவிண் ணோர்பெருமான்
அருள்புரியாய் உடையாய் அடியேன்உன் அடைக்கலமே

மை எழுதிய அகன்ற கண்களில்
மருண்ட மானின் பார்வை கொண்ட
உமையவள்
அவளை ஒரு பாதியாய்க் கொண்டவனே!
சுருண்ட கூந்தலையுடையப் பெண்களின்
மோகத்தில் ஆழ்ந்தேன்.
உன் கருணையை மறந்தேன்
அறியாமை வளர்க்கும் இந்த உடலிலே கிடந்து
தளர்ந்தேன்
முதல்வா!
நான் உனக்கே அடைக்கலம்
திருவருள் புரிவாய்.

——————————————————————————————-

பாடல் 8:

பிரிவறியா அன்பர்நின் அருட்பெய் கழல் தாளிணைக்கீழ்
மறிவறியாச் செல்வம்வந்து பெற்றார்உன்னை வந்திப்பதோர்
நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும்
அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே .

முதல்வனே!
உன்னைப் பிரியாத அடியார்கள்
அருள்பொழியும்
கழலணிந்த உன் திருவடிகளின் கீழ்
மீண்டும் பிறவாப் பேரின்பம் பெற்றார்
நானோ
உன்னை வணங்கும் நல்வழியறியேன்
உன்னையும் முழுதுமறியேன்
உன்னை அறிகின்ற ஞானமும் எனக்கில்லை
நான் உனக்கே அடைக்கலம்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment