திரு ஏசறவு – வாரம் ஒரு வாசகம் – 38

38.திரு ஏசறவு

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்.5:
கற்று அறியேன் கலை ஞானம்
கசிந்து உருகேன் ஆயிடினும்
மற்று அறியேன் பிற தெய்வம்
வாக்கு இயலால் வார் கழல் வந்து
உற்று இறுமாந்து இருந்தேன்
எம்பெருமானே அடியேற்குப்
பொன் தவிசு நாய்க்கு இடும் ஆறு
அன்றே நின் பொன் அருளே.

*****

எம்பெருமானே!
நான்
ஞானம் தரும் கலைகளைக் கற்கவில்லை
உனை நினைந்து
மனம் கனிந்து உருகவில்லை
ஆனாலும்
என் வாக்குத் திறத்தாலே
பிற தெய்வங்களைப் போற்றவுமில்லை
உன்அழகிய திருவடிகளை அடைந்து
தற்பெருமை கொண்டிருந்தேன் நான்
உன் அடியவனான என்னை
நீ ஆட்கொண்டு
பொன்னான அருள் கொடுத்தாய்
இது
பொன் பீடம் ஒன்றை
நாய்க்குக் கொடுத்ததற்கு நிகர்.

Advertisements
Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

பிடித்த பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 37

37.பிடித்த பத்து

(திருத்தோணிபுரத்தில் அருளியது)

பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சாலப்
பரிந்து நீ பாவியேன் உடைய
ஊனினை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி
உலப்பிலா ஆனந்தமாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த
செல்வமே சிவபெருமானே
யான் உனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே..

*****

குழந்தை அழும்முன்னே
காலமறிந்து
பசியாற்றும் தாயைவிட
மேலான அன்புடன்
இந்தப் பாவியின்
உடம்பினை உருக்கி
உள்ளத்தில் ஞான ஒளி பெருக்கி
அழியாத
ஆனந்தத் தேனைப் பொழிந்தாய்
என்னைக் காக்கவேண்டி
திரிந்தாய் என்னுடன் நாற்புறமும்
என் அருட்செல்வமே!
சிவனே!
நானும் தொடர்ந்து
உன்னை
இறுகப்பற்றிக்கொண்டேன்
இனி நீ
என்னை விட்டு
எங்கே செல்வாய்?

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

திருப்பாண்டிப்பதிகம் – வாரம் ஒரு வாசகம் – 36

திருப்பாண்டிப்பதிகம்

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்:4.

செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர்
செல்லல்மின் தென்னன் நல் நாட்டு
இறைவன் கிளர்கின்ற காலம்
இக்காலம் எக் காலத்துள்ளும்
அறிவு ஒண் கதிர் வாள் உறை கழித்து
ஆனந்தம் மாக் கடவி
எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார்
புரள இரு நிலத்தே .

*****

நல்லவர்களே!
தொடர்ந்து துரத்தும் பிறவியைத்
தொடராதீர்.
எக்காலத்துள்ளும்
பாண்டியனின் நல்ல நாட்டுக்கு
இறைவன் சிவன் விளங்கும் காலம்
இந்தக்காலம்
உறையிலிருந்து நீக்கிய
ஒளி மிகு ஞானவாள் ஏந்தி
பேரானந்தக் குதிரை மீது வந்து
பரந்த இவ்வுலகிலே
எதிர்ப்பட்டோரின் பிறவி மரத்தை
அந்தச்சிவன்
வெட்டிவீழ்த்துவான் .

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

அச்சப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 35

அச்சப்பத்து

(தில்லையில் அருளியது)

பாடல்:10.

கோள் நிலா வாளி அஞ்சேன்
கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன்
நீள் நிலா அணியினானை
நினைந்து நைந்து உருகி நெக்கு
வாள் நிலாம் கண்கள் சோர
வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா
ஆண் அலாதவரைக் கண்டால்
அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே.

*****

கொடிய அம்புக்கு அஞ்சேன்
யமனின் கோபத்துக்கும் அஞ்சேன்
பிறை நிலா அணிந்த சிவனை எண்ணி,
மனம் கசிந்துருகி,
ஒளி மிக்க கண்களில்
நீர் பெருக வாழ்த்தி,
உறுதி கொண்ட நெஞ்சுடன் வழிபடா
ஆண்மையற்றவரைக் கண்டால்
ஐயோ
நான் அஞ்சுவேன்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

உயிருண்ணிப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 34

உயிருண்ணிப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்.7:

வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப்பு இறப்புச் சிவம்
வேண்டார்தமை நாளும்
தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மன்னு
திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன் புறம் போகேன் இனிப்
புறம் போகல் ஒட்டேனே.

*****

புகழ் விரும்பேன்
செல்வம் விரும்பேன்
மண்ணுலக விண்ணுலக வாழ்க்கை
விரும்பேன்
பிறப்பும் இறப்பும் விரும்பேன்
தொடமாட்டேன் ஒருநாளும்
சிவத்தை விரும்பாதவர்களை
நிலை பெற்ற
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனின்
திருவடியைச் சேர்ந்தேன்
அவன் திருவடிகளைத்
தலைமேல் சூடினேன்
விட்டு நீங்கேன் அத்திருவடிகளை
இனி அவை
என்னை விட்டு நீங்கவும் இசையேன்.

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

குழைத்த பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 33

33.குழைத்த பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்: 6.

வேண்டத் தக்கது அறிவோய் நீ
வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ
வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அரியோய் நீ
வேண்டி என்னைப் பணி கொண்டாய்
வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய்
யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால்
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில்
அதுவும் உன் தன் விருப்பு அன்றே.

*****

நான் விரும்பத் தகுந்தது எதுவென்று
அறிந்தவன் நீ
உன்னிடம் நான் அதை வேண்ட
அவை முழுதும் தருபவனும் நீயே
பிரமனும் திருமாலும்
காண்பதற்கரியவன் நீ
விரும்பி என்னை
அடிமை கொண்டவனும் நீயே
எதனை விரும்பி நீ
எனக்கு அருள் செய்தாயோ
அதையே நானும் விரும்புகின்றேன்
அதுவன்றி
நான் விரும்பும் பரிசு
ஏதேனும் உண்டென்றால்
அது
உன்மேல் நான் வைக்கும் அன்பன்றோ
அதுவும் உன் விருப்பமன்றோ!

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment

பிரார்த்தனைப்பத்து – வாரம் ஒரு வாசகம் – 32

32.பிரார்த்தனைப்பத்து

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது)

பாடல்.5:
மேவும் உன் தன் அடியாருள்
விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே
காவி சேரும் கயல் கண்ணாள்
பங்கா உன் தன் கருணையினால்
பாவியேற்கும் உண்டாமோ
பரமானந்தப் பழங்கடல் சேர்ந்து
ஆவி யாக்கை யான் எனது என்று
யாதும் இன்றி அறுதலே.

*****

குவளை மலரின் நிறத்தோடு
மீன் வடிவக் கண்கள் கொண்ட
மீனாட்சியின் மணாளா!
உனது அடியார் நடுவே இருக்க வேண்டி
நானும் உண்மையையே விரும்புகின்றேன்
உன் கருணையினால்
பேரின்பப் பழங்கடல் அடைந்து
உயிரும் உடம்பும்
‘நான்’ ‘எனது’ எனும் செருக்கும் இல்லா
செயலற்றுப்போகும் நிலை
பாவியான எனக்கு வாய்க்குமா?

Posted in Thiruvasagam | Tagged | Leave a comment